ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

Alle HR-maatregelen voor 2014 op een rijtje

BRON: HR Rendement, 23 december 2013

 

Nu het nieuwe jaar er weer aankomt, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die voor 2014 gepland staan. Waarschijnlijk zijn de onderstaande maatregelen voor u niet nieuw en heeft u voor sommige wetswijzigingen al de nodige acties ondernomen. Voor de zekerheid de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rijtje.

 

Het afgelopen jaar heeft u regelmatig kunnen lezen over de hervorming van het ontslagrecht en de invoering van de Participatiewet. Deze wijzigingen treden echter nog niet dit jaar in werking, maar in 2015. Ook de definitieve invoering van de werkkostenregeling is een jaar uitgesteld. U kunt volgend jaar dus nog gewoon de ‘oude’ regels voor vergoedingen en verstrekkingen blijven hanteren.

 

Wetswijzigingen in 2014  

De onderstaande wetswijzigingen treden al wel per 2014 in werking:  

- Per 1 juli 2014 hebben werknemers na twee jaar dienstverband al recht op een vast contract. Ook mag u straks geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt en is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden. Meer over deze maatregelen kunt u lezen in het bericht ‘Wet Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer’.  

- Per 1 januari 2014 is de hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers (deels) afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen.  

- Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.   

- De stamrechtvrijstelling bij het uitbetalen van een ontslagvergoeding vervalt.  Hierdoor moeten werknemers direct inkomstenbelasting betalen over hun ontslagvergoeding.  

- Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.   

- Een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is per 1 januari 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning in de loop van 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

 

Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden  

Daarnaast staat voor 2014 op de planning dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden behandelt. Door dit wetsvoorstel moeten werkgevers meer ruimte krijgen om in onderling overleg met hun werknemer afspraken te maken over het opnemen van verlof en het aanpassen van de arbeidsduur.