ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

MBTI persoonlijkheidsanalyse

Wat is MBTI (Myers-Briggs Type indicator)

De MBTI indicator biedt een raamwerk om inzicht te krijgen in eigen en andermans persoonlijkheid, verschillen te leren waarderen en hier op een constructieve wijze mee om te gaan. Het is een persoonlijkheidsmodel dat verschillen op een positieve manier beschrijft. Er zijn geen betere of slechtere typen. Elk type heeft sterke kanten, met mogelijke valkuilen.

 

Historie

Aan de eerste publicatie van de MBTI vragenlijst is 20 jaar onderzoek vooraf gegaan. Er zijn meer dan 4000 wetenschappelijke studies over de type indicator gedaan. Zij leveren een sterk statistisch bewijs voor validiteit en betrouwbaarheid. Nu na meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling is de huidige MBTI in de hele wereld uitgegroeid tot het meest gebruikte instrument om inzicht te krijgen in normale persoonlijkheidsverschillen.

 

Toepassingsmogelijkheden

- Zelfkennis en talentontwikkeling

- Carrièreontwikkeling- en onderzoek

- Opleiding en studiekeuze

- Loopbaanbegeleiding

- Verbeteren teamprestaties

- Management- en leiderschapstraining

- Verbeteren werkrelaties

- Effectiever communiceren

- Begrijpen hoe mensen reageren op stress

- Coaching

 

Uitgangspunt

Uiteindelijk kan iemand zelf het beste zijn type inschatten. Het invullen van de vragenlijst is een INDICATOR en dient als basis voor het feedback gesprek met de adviseur. Tijdens dit gesprek zal iemand samen met de adviseur ontdekken welk voorkeurstype iemand denkt te hebben.

 

Rapportage

Op basis van de digitaal in te vullen vragenlijst (duur ongeveer 20-35 minuten), wordt na afloop van het feedback gesprek met de adviseur een rapportage verstrekt. Hierin treft u onder andere een samenvatting aan van uw MBTI resultaat, uw werkstijl (bijdrage aan organisatie, leiderschapsstijl, voorkeurswerkomgeving, voorkeursleerstijl, mogelijke valkuilen, suggesties voor ontwikkeling), uw communicatiestijl en wijze van probleemoplossing.

 

Alles in één

Invullen vragenlijst, feedback gesprek (1,5 - 2 uur), de rapportage en de uitgave ‘Inleiding tot TYPE’, om u verder te verdiepen in uw mogelijkheden.

 

Tarief

Voor het tarief van een MBTI persoonlijkheidsanalyse, zie de dienstenwijzer tarieven.