ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

HR advies en ondersteuning

U wilt geen dure HR professional in dienst nemen, maar u zou zeker gebaat zijn bij advies en ondersteuning van een externe HR professional. Wat u daarbij wel belangrijk vindt is dat iemand op de hoogte is van de gang van zaken en betrokken is bij u en uw bedrijf, zodat er ook sprake is van enige continuïteit. Modulair HR vervult deze rol graag voor de lange termijn. Zo flexibel als past bij u en uw bedrijf. Modulair HR kan u adviseren, indien gewenst instrueren, begeleiden of ook taken geheel of gedeeltelijk van u overnemen in de begeleiding van uw medewerkers.


Praktische ondersteuning
Altijd op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving rond uw personeel en ondersteuning bij de praktische uitvoering hiervan. Hierbij kan u onder andere denken aan arbeidsovereenkomsten, personeelsdossiers, rolprofielen, instroom- door-en uitstroom, introductie, functioneren, ontwikkeling, beoordelen en belonen, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, wet verbetering poortwachter, regelingen, vergoedingen en ontslagzaken.


Beleid, strategie en implementatie HR
Mogelijk is uw bedrijf in een nieuwe fase van groei aangekomen, welke vraagt om  noodzakelijke veranderen ten aanzien van uw Human Resource Management. Welke rol kan HRM vervullen tijdens een veranderingsproces, hoe neemt u uw medewerkers mee in uw plannen voor de toekomst.
Of u wilt HR binnen uw organisatie verder professionaliseren. U denkt daarbij bijvoorbeeld aan thema’s als: competentiemanagement, talentmanagement,  loopbaanmanagement, management development en leiderschap.


Inrichting HR organisatie
Vanuit jarenlange ervaring en een breed perspectief kan Modulair HR u ondersteunen bij de (her) inrichting van uw interne organisatie. Een efficiënte interne organisatie, welke een bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten. Modulair HR heeft hierbij een analytische benaderingswijze, welke leidt tot een overzichtelijk plan van aanpak en praktische uitvoerbaarheid. Vanuit dit perspectief kan Modulair HR ook als intermediair voor  u optreden richting verschillende leveranciers.