ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

Werkwijze

De dienstverlening van Modulair HR is maatwerk, toegespitst op uw vraag. Modulair HR zal echter altijd een stapje verder kijken om te ontdekken of er mogelijk een vraag achter de vraag is. Op deze wijze zullen resultaat en beleving uiteindelijk zo dicht mogelijk bij elkaar komen.

 

HR Service abonnement

Om altijd verzekerd te zijn van een aantal uur externe ondersteuning per maand voor uw HR aangelegenheden, biedt Modulair HR u de mogelijkheid voor een HR Service abonnement voor twee tot twaalf uur per maand. Klik hier voor de mogelijkheden.

HR Advies en ondersteuning en recruitment

Op basis van uw behoefte, per uur, voor langere termijn, projectbasis of 'no cure no pay', zal Modulair HR een offerte en/of opdrachtovereenkomst opstellen en deze ter ondertekening naar u toesturen. Na ondertekening kan gestart worden met de opdracht.

Mediation

Wanneer u Modulair HR benadert voor een mediationtraject, dan zal er voordat een mediationtraject van start kan gaan kort telefonisch en/of persoonlijk contact zijn met beide partijen afzonderlijk om duidelijk te krijgen om wat voor conflict het gaat. Ook worden partijen in deze fase geïnformeerd over mediation en de algemene gang van zaken, inclusief tariefstelling. Indien partijen en mediator het mediationproces in willen stappen, dan zal de mediator een mediationovereenkomst opstellen en naar beide partijen versturen. Tijdens de eerste gezamenlijke ontmoeting tussen mediator en partijen zal deze overeenkomst toegelicht worden en bij goedkeuring ondertekend worden door alle partijen. Hierna kan het eigenlijke mediationproces starten. Wanneer partijen samen tot overeenstemming komen dan zal dit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst die door de conflicterende partijen ondertekend wordt.

Succes coaching

Op basis van het eerste telefoon- of mailcontact zal er een vrijblijvende afspraak worden gemaakt voor een korte intake. Tijdens deze intake proberen we de doelstelling te verhelderen. Voorafgaand aan deze intake ontvangt u van Modulair HR een intakeformulier. Wanneer u dit terugstuurt voordat de intake plaatsvindt kan Modulair HR u zo goed mogelijk begeleiden bij uw vraag. De intake is ook het moment voor u om te kijken of het klikt en of u er een goed gevoel over heeft. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van het coachingstraject. Wanneer u aangeeft dat u de coaching wilt starten dan ontvangt u van Modulair HR een plan van aanpak op hoofdlijnen. Indien u zich hier in kan vinden dan kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt.

HR nieuws en wetenswaardigheden

U wordt volledig op de hoogte gehouden via de pagina's van Modulair HR op facebook, twitter en linkedin. Via onderstaande linken kunt u Modulair HR volgen.

FacebookTwitterLinked in     

Meer informatie over de specifieke diensten en tarieven leest u ook in de dienstenwijzers.

Op de dienstverlening van Modulair HR zijn de algemene voorwaarden van Modulair HR van toepassing.