ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

Privacy policy

Alle door u aan Modulair HR verstrekte informatie valt onder deze Privacy policy. Het vertrouwen dat u in Modulair HR stelt wordt zeer gewaardeerd en Modulair HR zal zich dan ook maximaal inspannen om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze Privacy policy. Modulair HR hanteert hierbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens aan Modulair HR zullen zonder uw toestemming niet aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht is. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of in te trekken.

Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Modulair HR, geeft u Modulair HR toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar bedrijfsdoeleinden. Hieronder wordt eveneens begrepen het incidenteel informeren van u over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van deze site, onze dienstverlening en daar direct aan gerelateerde zaken.

Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen, tijdstippen waarop de site bezocht wordt en opgevraagde pagina’s. Deze gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoefte van u als bezoeker.